Når overfladevand bliver til bakteriebombe, fordi vandmiljøafdelingens fortolkning af loven prioriteres over sund fornuft!

Arwos vil gerne separere hele kommunens kloak-system, så kloakkerne ikke løber over ved voldsomme regnskyl.
Det koster mindst en halv milliard.

Alligevel oplever jeg, at man i Aabenraa Kommunes forvaltning tolker miljøloven på en måde, der på sin vis modarbejder den plan. 

Når vi bygger nyt, må vi nemlig ikke længere udlede overfladevand til rørlagte vandløb.
I stedet skal vi flytte det eksisterende overfladevand væk fra de rørlagte vandløb og sende det direkte ind på spildevandssystemet.
Det giver enorme vandmængder, der skal igennem rensningsanlæggene. Alt sammen fordi man ikke med sikkerhed ved,
om de rørlagte vandløb kan klare de mængder vand.

Arwos er sikkert ikke begejstrede for det, men de protesterer ikke – da de er forpligtet til at aftage overfladevandet,
hvis kommunens forvaltning ønsker det. Når der så kommer store regnskyl, som der eksempelvis gjorde d. 17. juli 23, undgår man,
at overfladevandet kommer op af gaderister og vandløb. 

En gene der, som vi alle ved, er ganske kortvarig – ofte kun minutter eller timer.
Til gengæld løber vandet over i rensningsanlægget, og toiletvand løber direkte ud i fjorden som en stor bakteriebombe.
Det er en af grundene til, at det blå badevandsflag er nede med jævne mellemrum.

Det er trist, at miljø- og spildevandsloven tolkes på en sådan måde, at sund fornuft tilsidesættes –
og at den tolkning i praksis bidrager til forureningen af vores kystnære farvande.
Desuden harmonerer det dårligt med investeringen på en ½ milliard i et fremtidssikret kloaksystem.  

Vi er nok mange, der hellere foretrækker lidt rent overfladevand på vores grund i en halv time i ny og næ
end at bidrage til en unødvendig og farlig belastning af rensningsanlæggene.

Hvad synes du er vigtigst?
Desværre går vi for ofte 1 skridt tilbage efter vi er kommet 2 skridt frem.